ویدئو محصول 

 

تفاوت چراغهای مولتی کالر و RGB :

چراغهای مولتی کالر همونطور که از اسمشون پیداست از ترکیب ۳ رنگ اصلی تشکیل شده است و رنگها بصورت مجزا در تعدادی مساوی در چراغ قرار میگیرند، به عنوان مثال چراغ ۹ وات مولتی کالر از کنار هم قرار گرفتن ۳ LED قرمز، ۳ LED سبز و ۳ LED آبی تشکیل شده است که در زمان انتخاب رنگ آبی فقط ۳ عدد LED در کل چراغ روشن میشود و در زمان درخواست رنگهای ترکیبی LED ها بصورت همزمان روشن خواهد شد.
در چراغهای مولتی کالر هر یک عدد LED به صورت تک رنگ می باشد که با توان ۱ وات در چراغ قرار میگیرند.
در چراغهای RGB ( فول کالر) هر یک عدد LED با توان ۳ وات قرار دارد و هر LED از کنار هم قرار گرفتن ۳ رنگ اصلی تشکیل شده است.
به عنوان مثال چراغ ۹ وات RGB ( فول کالر) دارای ۳ عدد LED می باشد که زمانی که درخواست رنگ آبی کردید هر ۳ LED بصورت همزمان به رنگ آبی در می آید و در هنگام درخواست رنگ بنفش هر ۳ LED به رنگ بنفش می شود.

 

 

جستجوی اقلام بر اساس پارامتر
نام:
قیمت: از ریال تا ریال
مقدار :
متر:

محصولی برای مقایسه انتخاب نشده است.